تاریخچه شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تاریخچه شهر

این منطقه پیش از طلوع اسلام و در زمان اشکانیان جزء نواحی (ماد) بزرگ بوده است که پس از حمله اسکندر مقدونی یونانیان این ناحیه را (مدیا) می خوانده اند .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست