سه‌شنبه, 30 مهر 1398
عنوان : گزارش عملكرد بودجه سال 98 در شش ماهه اول سال جاری
کد خبر : ۲۰۸۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۴۱:۱۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برابر گزارش آقای مهدی عظامی ذیحساب و مسئول امور مالی شهرداری به روابط عمومی اطلاعات بودجه شهرداری در سال مالی 1398 جهت اطلاع و آگاهی عموم به شرح ذیل می باشد:

بودجه پیشنهادی سال 1398--  36000000000 ریال معادل سه ملیارد و ششصد میلیون تومان.

بودجه پیشنهادی شش ماهه اول سال  1398-- 18000000000 ریال معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان.

درآمد تحقق یافته شش ماهه اول سال جاری-- 12750000000 ریال معادل یک ملیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون تومان.

هزینه تحقق یافته درسش ماهه اول سال جاری-- 12660000000 ریال معادل یک میلیارد و دویست شصت و شش میلیون تومان.

روابط عمومی شهرداری

  و شورای اسلامی شهر گوگدبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0