شنبه, 5 بهمن 1398
عنوان : جلسه كمیسیون ماده صد شهرداری گوگد
کد خبر : ۲۰۹۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ 
ساعت : ۹:۹:۴۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه کمیسیون ماده صد شهرداری با حضور اعضاء محترم کمیسیون جهت بررسی پرونده های رسیده در محل دفتر شهردار محترم برگزار گردید و در ادامه  نسبت به بررسی چند مورد پرونده های ارسالی به این کمیسیون اقدام و آرائ موبوطه صادر گردید.

روابط عمومی شهرداری

و شورای اسلامی شهر گوگد


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0