شنبه, 5 بهمن 1398
عنوان : مانور امادگی مقابله با زلزله
کد خبر : ۲۱۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
ساعت : ۱۱:۲۶:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

همکاری واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گوگد جهت برگزاری مانور آمادگی مقابله با زلزله با هدف آموزش و آمادگی جهت مقابله با حوادث احتمالی و  بلایای طبیعی مانند زلزله در مدارس شهرستان که به صورت نمادین در مدرسه شهید اکرمی انجام گردید.

روابط عمومی شهرداری

   و شورای اسلامی شهر گوگد
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0