آگهی مزایده نوبت اول فروش زمین های کارگاهی در سال ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده نوبت اول فروش زمین های کارگاهی در سال ۱۴۰۱

آگهی مزایده نوبت اول فروش زمین های کارگاهی در سال ۱۴۰۱

🔰آگهی مزایده نوبت اول فروش زمین های کارگاهی در سال ۱۴۰۱

❎شهرداری گوگد به استناد مصوبه شماره ۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و صورتجلسه ش ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ شورای محترم اسلامی شهر و نظرات هیات کارشناسان به شماره ۱۴۰۰-۳۲۵/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و نظریه ش ۱۴۰۰-۱۰۳/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۹در نظر دارد جهت آزاد سازی املاک واقع در طرح احداثی خیابان حافظ تعدادی ازاملاک (کارگاهی) خود را طبق جدول و شرائط فوق از طریق مزایده عمومی واگذار نماید

🟥متقاضیان محترم میتوانند پیشنهادات خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به واحد حراست شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند.

✳️محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۳روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل آن به واحد دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

♻️متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطاعات بیشتر و سایر شرایط شرکت در مزایده با واحد شهرسازی شهرداری یا با تماس با تلفنهای ۵۷۳۳۰۰۲۰ الی ۲۲ اطلاعات بیشترکسب نمایند

✍️ روابط عمومی شهرداری
و شورای اسلامی شهر گوگد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست