امور منابع انسانی،اداری و کارگزینی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. امور منابع انسانی،اداری و کارگزینی
null

آقای رضا جلیلی

کارشناس و مسئول امور منابع انسانی،اداری و کارگزینی

شرح وظایف:

  • راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول اصلاحات اداری، توسعه فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه های اجرایی
  • راهبری و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی در دستگاه های اجرایی استان در حوزه های آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، آموزش، توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان
  • ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات پرسنلی، برنامه ریزی کلان، ساماندهی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان
  • اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاه های اجرایی استان، تحلیل عملکرد آن ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روش های انجام کار براساس نتایج ارزیابی و انتخاب دستگاه ها ، مدیران و کارکنان برتر
  • انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری
  • نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان و بررسی و تأیید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه های استانی در چارچوب اختیارات تفویض شده
  • انجام امور تفویض شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مرکز در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی
فهرست