دوره ششم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دوره ششم

مصطفی حاج نوروزی

رئیس شورا

مجتبی شایسته

نایب رئیس

سید جواد میرهندی

خزانه دار شورای اسلامی شهر

محمد رضا محمدی

سخنگوی شورای اسللمی شهر

فاطمه حاج نوروزی

منشی شورای اسلامی شهر گوگد
فهرست