کمیته گردشگری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کمیته گردشگری
null
رئیس کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
  •  بررسی پتانسیل و ظرفیتهای گردشگری شهر و راههای بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و طراحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذیربط .
  •  برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری , جاذبه های توریستی و سایر اماکن و تاسیسات ذیربط در قالب مقررات مربوط .
  • برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه اماکن اقامتی – هتلها – مهمانسراها – دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان بر اساس دستورالعمل ها و مقررات مربوط .
  • بررسی و نظارت بر پیشنهادات گردشگران بصورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی ها و ارتقاء سطح خدمات .
  • ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل های غیر دولتی در حفظ و توسعه فعالیت های زیر بنایی گردشگری در سطح شهر با همکاری سایر معاونت ها .
  • ارائه گزارش های تخصصی از وضعیت و شرایط امکانات و نیازهای گردشگری در سطح شهر و تسهیلات گردشگری همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران .
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست